Aangesloten instellingen

Iedere instelling die door de Belastingdienst is erkend als algemeen nut beogende instelling, kan een aanvraag indienen om zich aan te sluiten bij Stichting Gedeeld Geven. Dit zijn alle ‘goede doelen’ en ook bijv. musea, orkesten, universiteiten, bepaalde zorginstellingen en vermogensfondsen.
Indien u een Gedeelde Gift wilt doen ten behoeve van een organisatie die nog niet is aangesloten, kan deze organisatie zich ter gelegenheid van uw gift aanmelden voor aansluiting bij Stichting Gedeeld Geven. Deze organisatie dient te voldoen aan de voorwaarden die Stichting Gedeeld Geven stelt, niet alleen op het gebied van 'compliance' maar ook op het gebied van Major Donor beleid en financiële voorwaarden. Stichting Gedeeld Geven zal de schenking aan de door u aangewezen instelling altijd doen onder de voorwaarde dat deze wordt besteed ten behoeve van de algemeen nuttige doelstelling van de begiftigde instelling. In goed overleg met de ontvangende instelling kunnen meer specifieke bestemmingen voor uw gift worden afgesproken.

Op dit moment zijn de volgende instellingen aangesloten bij Stichting Gedeeld Geven. Contactgegevens van de diverse instellingen vindt u onder contact.

Artsen zonder Grenzen
St. Femi
Stichting Cordaid 
Nederlandse Hartstichting
Nierstichting Nederland
Oxfam Novib
Rode Kruis
SOS Kinderdorpen