Korte uitleg

U levert een flinke bijdrage aan het goede doel en behoudt een hoog rendement.

De fiscale voordelen in combinatie met een hoog vast rendement maken Gedeeld Geven voor de donor uiterst aantrekkelijk.

Hieronder staan de vijf belangrijkste kenmerken van Gedeeld Geven. Het is juist deze combinatie die van Gedeeld Geven een zeer aantrekkelijk alternatief maakt: u levert een flinke bijdrage aan het goede doel en behoudt een hoog rendement voor uzelf, zonder beleggingsrisico. Omdat u diverse fiscale voordelen geniet, wordt het rendement nog aanzienlijk verhoogd. Zó laat u uw geld gegarandeerd werken, voor uzelf en voor het goede doel van uw keuze.

  • U draagt een geldsom van minimaal 250.000 euro over aan Stichting Gedeeld Geven en wijst één of meer goede doelen naar keuze aan. Deze geldsom is de Gedeelde Gift. De Gedeelde Gift bestaat uit de blote eigendom die voor het goede doel is bestemd én het rendement over de Gedeelde Gift dat levenslang bij wijze van ‘vruchtgebruik’ aan u wordt uitgekeerd. De schenking wordt vormgegeven als een ‘periodieke gift’.
  • Stichting Gedeeld Geven komt met u een vast en levenslang jaarlijks rendement overeen van 3% of een hoger percentage. Welk vast percentage u kan worden toegezegd is afhankelijk van uw wensen en persoonlijke omstandigheden, zoals uw leeftijd en de leeftijd van uw partner als u wilt dat ook deze het rendement levenslang blijft genieten.
  • De verplichting om het afgesproken vaste rendement jaarlijks aan u uit te keren, wordt door Stichting Gedeeld Geven tegen betaling van een koopsom verzekerd bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Het overeengekomen rendement, de actuele rentestand én uw leeftijd (en eventueel die van uw partner) bepalen de koopsom voor deze levenslange uitkering.
  • Het bedrag van uw Gedeelde Gift verminderd met de koopsom voor de levenslange uitkering en de kosten van de Gedeelde Gift wordt uitgekeerd aan het goede doel van uw keuze en komt dus direct beschikbaar voor het werk van het goede doel.
  • Jaarlijks of per kwartaal ontvangt u van Stichting Gedeeld Geven het afgesproken rendement.
  • De waarde van de geschonken blote eigendom bepaalt welk deel van de Gedeelde Gift u als schenking, in minstens vijf jaarlijkse perioden, in mindering mag brengen op uw belastbare inkomen. Dit bedrag is hoger naarmate u ouder bent en naarmate het afgesproken rendement dat u blijft toekomen lager is. Omdat uw vermogen door de schenking afneemt, bespaart u bovendien in zoverre jaarlijks op de door u in box 3 verschuldigde belasting; de waarde van het vruchtgebruik loopt naarmate u ouder wordt af, zodat de jaarlijkse besparing oploopt.


Deze fiscale voordelen in combinatie met een hoog vast rendement maken Gedeeld Geven voor de donor uiterst aantrekkelijk. Zie verder ‘Voordelen Gedeeld Geven’. Voor concrete rekenvoorbeelden, waarbij duidelijk wordt wat het belang is van leeftijd en hoogte van het afgesproken vaste rendement, klik u hier (rekenvoorbeelden).