Voordelen van Gedeeld Geven

Uw gift is direct beschikbaar voor het goede doel, anders dan bij een legaat.

U behoudt levenslang de beschikking over het afgesproken vaste rendement over uw Gedeelde Gift.

  • Uw gift is, anders dan bij een legaat, direct beschikbaar voor het goede doel.  Uw geld gaat direct aan het werk.
  • U heeft nog tijdens uw leven plezier van uw schenking. U wordt als belangrijke donateur gezien en als u dat wenst regelmatig geïnformeerd over het werk dat met uw schenking tot stand is gebracht. U kunt ook kiezen voor volledige privacy, uw contactgegevens worden in dat geval niet bekend gemaakt bij het ontvangende goede doel.
  • U behoudt levenslang de beschikking over het afgesproken vaste rendement over uw Gedeelde Gift. Dit rendement wordt vastgesteld bij de schenking en bedraagt minimaal 3 procent. De hoogte van het rendement hangt af van uw leeftijd, de rente, en uw ambitie om te schenken aan het goede doel van uw keuze. U loopt geen beleggingsrisico ten aanzien van dit voorbehouden rendement.
  • Door uw gift bespaart u op verschillende wijzen op uw inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw inkomenspositie en leeftijd, krijgt u een substantieel deel van uw Gedeelde Gift retour van de fiscus over een periode van tenminste 5 jaar. Bovendien bespaart u levenslang jaarlijks belastingheffing in box 3 over de waarde van uw schenking.
  • De combinatie van een voorbehouden rendement en de fiscale voordelen voor de donor creëren een levenslang hoog rendement, waarbij bovendien geen beleggingsrisico wordt gelopen.


Om de voordelen van Gedeeld Geven voor u inzichtelijk te maken, treft u hieronder een rekenvoorbeeld aan. We berekenden de situatie dat een man van 69 jaar een Gedeelde Gift doet van € 250.000,- waarbij een rendement van 3% wordt voorbehouden.

Het voorbeeld geeft de fiscale gevolgen van een Gedeelde Gift weer en laat zien dat het jaarlijkse totaalrendement (5%) gedurende zijn leven voor de schenker aanzienlijk hoger is dan het afgesproken jaarlijkse rendement dat levenslang aan de schenker wordt uitgekeerd (3%).

De financiële uitwerking van een Gedeelde Gift is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de schenker en zijn eventuele partner, de fiscale inkomenssituatie en de hoogte van het afgesproken rendement. Vanwege al deze variaties zal een berekening op maat altijd noodzakelijk zal zijn.
Voor meer voorbeelden klikt u hier.

Man 70, pensioen € 100.000, afgesproken rendement 3% (€7.500 per jaar)

Een man van 69, die een goed pensioeninkomen heeft, wenst een Gedeelde Gift te doen van € 250.000. Hij neemt genoegen met een rendement van 3% omdat hij vanwege de fiscale voordelen van de Gedeelde Gift in zijn situatie levenslang een rendement van 5 % tegemoet kan zien. Het afgesproken rendement wordt verhoogd met de jaarlijkse besparing in box 3. In box 1 krijgt hij vanwege zijn Gedeelde Gift een bedrag van € 58.555 terug in vijf jaarlijkse termijnen. Hij ziet nú een bedrag van € 112.600 naar de instelling van zijn keuze gaan en wordt daarmee een ´major donor´ van deze instelling. Dat levert hem veel genoegen op.  

Uw jaarlijks vastgesteld rendement 
Jaarlijkse besparing box 3
€  7.500
€  2.040
Belastingteruggaaf Gedeelde Gift, in 5 termijnen
€ 58.555
    
Totaal rendement jaarlijks**
  5,0 %
Beschikbaar goed doel***
€ 112.600

* Dit voorbeeld is een indicatie op basis van de marktgegevens op 1 april 2016. Hieraan kunnen geen rechten
   worden ontleend.
** Totaalrendement = (jaarlijks rendement + jaarlijkse besparing box 3) / netto Gedeelde Gift (x 100%)
*** Dit is exclusief de kosten van Gedeeld Geven, die door het goede doel worden gedragen.