Werkwijze Gedeeld Geven schematisch

Werkwijze
 1. U draagt een geldsom van minimaal € 250.000,- over aan Stichting Gedeeld Geven waarbij ten behoeve van u een vruchtgebruik wordt gevestigd in de vorm van een vast rendement van tenminste 3 procent. Het verschil tussen de geldsom en de waarde van het voorbehouden vruchtgebruik wordt vervolgens geschonken in vijf vaste termijnen aan Stichting Gedeeld Geven. Kort gezegd: u doet een Gedeelde Gift.
 2. Stichting Gedeeld Geven verzekert het door u voorbehouden rendement door een koopsompolis af te sluiten bij een Nederlandse (solide) verzekeraar.
   
 3. Stichting Gedeeld Geven keert het bedrag dat na de aankoop van de koopsompolis en aftrek van de kosten resteert uit als gift aan het bij Stichting Gedeeld Geven aangesloten, door u aangewezen goede doel, eveneens in vijf vaste termijnen.
   
 4. De verzekeraar keert periodiek het door Stichting Gedeeld Geven verzekerde rendement uit aan Stichting Gedeeld Geven.
   
 5. Stichting Gedeeld Geven keert het met u afgesproken vaste rendement periodiek aan u uit zolang u leeft.