Kosten

De aangesloten instellingen hebben de activiteiten en verantwoordelijkheden met betrekking tot Gedeeld Geven in handen gelegd van Stichting Gedeeld Geven. Stichting Gedeeld Geven is een ‘service charity’ ten behoeve van de gehele algemeen nut sector in Nederland. De kosten zijn contractueel vastgelegd tussen Stichting Gedeeld Geven en aangesloten instellingen.

Indien de schenker zich laat adviseren door een eigen adviseur (bijv. belastingadviseur, notaris, accountant) dient hij vanzelfsprekend de kosten van deze adviseur te dragen.

De goede doelen die wensen toe te treden tot Stichting Gedeeld Geven betalen een éénmalige toetredingsfee.

Stichting Gedeeld Geven is zelf een algemeen nut beogende instelling. Eventuele overschotten worden besteed conform haar doelstelling.

Stichting Gedeeld Geven is onafhankelijk van banken en verzekeringsmaatschappijen. Zij werkt in opdracht van de bij haar aangesloten instellingen.