In het donateursmagazine van Artsen zonder Grenzen, Hulppost, legt Mevrouw Van Hee uit waarom zij Artsen zonder Grenzen heeft gesteund met een Gedeelde Gift: Schenken met de warme hand

Vooruitlopend op een Engelse vertaling van de website, is Engelstalige informatie beschikbaar over Gedeeld Geven: Shared Giving, a summary.

Stichting Cordaid heeft in september 2014 een actie gelanceerd 'Schenken mag Renderen' waarbij in samenwerking met stichting Gedeeld Geven en Mazars belastingadviseurs als adviseur voor donateurs de propositie wordt gedaan om in 2014 gebruik te maken van de mogelijkheid om een stamrechtBV af te kopen tegen gereduceerd tarief (maximaal 41,6 % inkomstenbelasting) en het vrijkomende vermogen te gebruiken voor een Gedeelde Gift ten behoeve van Stichting Cordaid. Op die wijze wordt het beclaimde vermogen van een stamrechtBV op fiscaal optimale wijze benut voor zowel privé als het algemeen nut.