Op 12 augustus 2014 en 27 november 2014 wordt door Charistar een workshop georganiseerd te Delft 'Wijzer Werven'. Hierbij wordt ingegaan op vragen als: Wat is nodig om succesvol Major Donors te werven, wat is de relatie met nalatenschapswerving en hoe kan Gedeeld Geven hierbij als een katalysator worden gebruikt ? Organisaties die interesse hebben in de workshop kunnen zich aanmelden bij Charistar.

Op 10 oktober 2013 om 10 uur organiseren Oxfam Novib, Artsen zonder Grenzen, Nierstichting, Mama Cash en SOS Kinderdorpen een informatieve bijeenkomst voor donateurs in het Eye Filmmuseum te Amsterdam. 

Op 4 juni 2013 organiseert Licent Academy wederom een cursus over Gedeeld Geven, waarbij de initiator van Gedeeld Geven mr.dr. I.A. Koele de cursisten aan de hand neemt en hen kennis laat maken met alle ins & outs van Gedeeld Geven. Daarbij wordt getoond hoe te werken met de rekentools en alle door de Stichting ontwikkelde materialen die middels een intranet worden gedeeld met de professionals in Nederland die Gedeeld Geven uitdragen in Nederland. Lees meer

Op donderdagmiddag 27 september 2012 organiseert Licent Academy de eerste training voor adviseurs van Gedeeld Geven. Docent is mr. dr. Ineke A. Koele. 

Op vrijdagmiddag 13 april 2012 houdt Dr. Ineke A. Koele een inleidende presentatie over Gedeeld Geven tijdens de gratis toegankelijke Vakmiddag van Vakblad Fondsenwerving onder de titel: Gedeeld Geven, katalysator voor Major Donor werving. Zie voor details: www.fondsenwerving.nl/Vakmiddag/programma.php.

Op maandag 11 juni 2012 organiseerde Filanthropium een thematafel over Gedeeld Geven, waarbij 25 genodigden aanwezig waren van maatschappelijke instellingen, veel 'nieuwkomers' in de fondsenwervende arena zoals culturele instellingen, medische instellingen. Zie voor een verslag http://www.filanthropium.nl/category/achtergrond/.