In Fambizz, tijdschrift voor het Familiebedrijf, November 2015, wordt Jan van Zijtveld, penningmeester van Stichting Gedeeld Geven geïnterviewd over Gedeeld Geven.

In 'Voor Nu en Later....'magazine over Schenken Erven en Nalaten 2015: 'Profijtelijk Schenken aan een Goed Doel met Gedeeld Geven', in te zien bij elke notaris in Nederland 

Consumentengeldgids februari-maart 2015, Aert Jan Grotenhuis: Creatief met giften 

14 mei 2013: Stichting Gedeeld Geven gaat samenwerken met het Register Estate Planners. Geregistreerde Estate Planners (R.E.P.) krijgen de gelegenheid middels een cursus om Adviseur te worden in Gedeeld Geven.

In het tijdschrift De Toekomende Tijd van november 2012 schrijft drs. F. van Geel een bondig overzichtsartikel onder de titel: 'Gedeeld Geven: schenken uit een ander vaatje' 

Het Financieel Dagblad van zaterdag 20 oktober 2012 wijdt een uitgebreide bijdrage aan Gedeeld Geven:  'Financieel en geestelijk profijt van gulle schenking aan goed doel'

In het vakblad Estate Planning juli/augustus 2012 is een publicatie verschenen, getiteld Gedeeld Geven: een nieuwe vorm van schenken aan ANBI's. Voor de juridisch geïnteresseerde lezer.

Filantropie Magazine, januari 2012, publiceert artikel over Gedeeld Geven.

Fondsenwerving Magazine publiceert in januari 2012 een artikel Gedeeld Geven: een katalysator om Major Donors te werven.

In het in 2011 uitgegeven boek 'Goed Geven, Handboek strategisch schenken voor grootgevers die het verschil willen maken' (zie www.handboekgoedgeven.nl) wordt door fiscalist mr. X.G.R. Auerbach en mr. H.F. van der Weerd-Van Joolingen het principe van Gedeeld Geven uit de doeken gedaan op pagina 45-46. Zij schrijven kort en bondig: 'Als u overweegt om vermogen aan een ANBI na te laten, vormt 'gedeeld geven' vanuit een fiscaal oogpunt een beter alternatief. Bij het nalaten van vermogen is immers geen giftenaftrek mogelijk en bij gedeeld geven wel. ' Lees de tekst.

Daar zouden wij aan willen toevoegen dat schenking tijdens leven veel plezieriger is dan een legaat, nu men daar de vruchten niet meer van zal meemaken en de verbinding met de activiteiten van de instelling tijdens leven evemin zal plaatsvinden. Het voorbeeld dat in het handboek wordt gegeven is overigens niet in overeenstemming met de huidige inzichten van de belastingdienst (en dus evenmin met hoe Gedeeld Geven in de praktijk werkt).

In een Special van de Telegraaf over Wealth Management legt Ineke Koele uit hoe Gedeeld Geven past in de trend van 'philanthrocapitalism', waarbij de profit en non-profit wereld elkaar steeds meer naderen. Schenken; de band tussen profit en non-profit, Wealth Management Special Telegraaf,  nr.1, september 2011, p. 8 (PDF, 2 MB).