Over Gedeeld Geven

Voor de goede doelen vormt Gedeeld Geven een geheel nieuwe vorm van fondsenwerving.

De uitkeringen van Stichting Gedeeld Geven aan de aangesloten instellingen zijn volledig beschikbaar voor het werk van deze instellingen.

Stichting Gedeeld Geven is in het leven geroepen voor de ontwikkeling en uitvoering van Gedeeld Geven ten behoeve van algemeen nut beogende instellingen (‘goed doel’) en heeft als doelstelling het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen door middel van Gedeeld Geven. Stichting Gedeeld Geven heeft de rol van regisseur en kwaliteitsbewaker van Gedeeld Geven en streeft naar verdere optimalisatie van deze innovatieve geeftechniek in Nederland. Zij behartigt de collectieve belangen van de aangesloten instellingen bij Gedeeld Geven en zorgt voor een adequate advisering over Gedeelde Giften, waarbij zij erop toeziet dat de door haar met de Belastingdienst overeengekomen voorwaarden voor de fiscale faciliëring van Gedeeld Geven worden nageleefd. Stichting Gedeeld Geven verzorgt trainingen en cursussen aan zowel aangesloten instellingen als adviseurs en werkt op die wijze aan een uniforme verspreiding van werkwijze en advisering omtrent Gedeeld Geven. Stichting Gedeeld Geven kan desgewenst de privacy van de donor waarborgen.

Voor de goede doelen vormt Gedeeld Geven een geheel nieuwe vorm van fondsenwerving. Stichting Gedeeld Geven maakt deze relatief complexe vorm van schenken op een verantwoorde wijze mogelijk ten behoeve van de bij haar aangesloten instellingen. Daarnaast worden door haar centrale en neutrale functioneren substantiële schaalvoordelen bereikt. Op deze wijze is Gedeeld Geven zo efficiënt mogelijk vorm gegeven. De uitkeringen van Stichting Gedeeld Geven aan de aangesloten instellingen zijn volledig beschikbaar voor het werk van deze instellingen.